ANBI gegevens


Door de erkenning als ANBI zijn giften aan Stichting Blocks aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Zie voor meer informatie: http://www.anbi.nl/
ANBI vereist informatie over Stichting Blocks die u hieronder kunt lezen.

    naam instelling: Stichting Blocks
 • het RSIN/fiscaal nummer:8215.24.574
 • KvK nummer: 34365897
 • de contactgegevens:
  U kunt Stichting Blocks bereiken via: 2035 TE Haarlem
  E-mail: blockshaarlem@gmail.com
  Telefoonnummer: 023-5401068
  Facebook: Stichting Blocks
 •  de doelstelling
 • Stichting Blocks heeft als doel het stimuleren en financieel ondersteunen van duurzaam lokaal initiatief in Ghana ter verbetering van educatie, lokale werkgelegenheid, algemeen welzijn, gezondheid en bewustwording omtrent gezondheid, leefomstandigheden en veiligheid.
  Daarnaast heeft Stichting Blocks ook als doel het met elkaar in contact brengen van jongeren met verschillende culturele achtergronden in Haarlem en omgeving in de leeftijd van vijftien tot dertig jaar en het stimuleren van wederzijds begrip, maatschappelijk bewustzijn en feel-good middels het samen organiseren van evenementen waarvan de financiële opbrengst ten goede komt aan Ghana. Er is al voor de oprichting van de stichting een project gezocht en gevonden in het dorpje Konongo Kua Krom in Ghana om het doel van Blocks te kunnen realiseren.
 • het beleidsplan: bekijk hier-> http://stichtingblocks.blogspot.nl/p/stichting-blocks-anbi-gegevens.html
 •  financiële verantwoording 2013: http://stichtingblocks.blogspot.nl/
 • financiële verantwoording 2014: klik hier
 • financiële verantwoording 2015: klik hier
 • financiële verantwoording 2016: klik hier
 • financiële verantwoording 2017: klik hier
 • financiële verantwoording 2018: klik hier
 • de bestuurssamenstelling: 
  Samenstelling van het bestuur:
 • Mevr. G. Forchie, voorzitter
 • Mevr. C. Ketting, secretaris
 • Dhr. N. Brandsma, penningmeester
 • het beloningsbeleid: Alle bestuursleden werken vrijwillig en krijgen geen vergoeding.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten