Over het schoolproject 2008-hedenSchoolproject Kua Krom 

2008-             Oprichting Stichting Blocks
2009-             D.m.v benefietdiners geld ingezameld en stuk grond gekocht in het dorpje Kua Krom

2010-2011     Bouw tijdelijke klaslokalen. Wij zijn begonnen met de bouw van de houten tijdelijke school omdat de kinderen echt een plek nodig hadden om lessen te volgen en wij nog niet genoeg financiële middelen bij elkaar hadden om een stenen school te bouwen.

2012-             Fondsenwerving
2013-             Start bouw van de stenen school.
2014-             Afronding bouw stenen school, inrichting en ingebruikneming.
2015-2017     Wij zijn nu op het punt gekomen om de school verder in te richten en                    kindvriendelijker te maken.
2017-heden    Wij zijn bezig met fondsenwerven om de school te voorzien van stroom en water.

Wij kunnen nog veel financiële steun gebruiken om het project succesvol af te ronden!